Ons team

Het team bij Stichting Amigo bestaat uit een aantal vaste jeugdzorgwerkers, zij zijn in het bezit van een diploma MBO4/HBO, gerelateerd aan de doelgroep. De jeugdzorgwerkers worden ondersteund door assistent begeleiders, zij zijn in het bezit van een diploma, of zijn bezig met een opleiding gerelateerd aan de doelgroep.
 

Jeugdzorgwerkers

De jeugdzorgwerker is de mentor van de kinderen op de groep. De jeugdzorgwerker is samen met de kinderen de gehele verblijfsperiode aanwezig op een vaste groep. Op deze manier is er geen sprake van wisselingen tijdens het verblijf en wordt er gezorgd voor stabiliteit en voorspelbaarheid voor de kinderen.
De Jeugdzorgwerker stimuleert en activeert de kinderen zodat zij spelenderwijs leren werken aan de persoonlijke leerdoelen. Daarnaast biedt de jeugdzorgwerker ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke verzorging van de kinderen (zoals eten, drinken, slapen).
De jeugdzorgwerker is het aanspreekpunt voor de kinderen maar ook voor het gezin/ systeem en andere betrokken hulpverlening. Zij borgt het orthopedagogisch klimaat door het observeren van de groep, het signaleren van gedrag en door tijdig in te grijpen binnen het groepsproces. In samenspraak met de gedragswetenschapper stelt de jeugdzorgwerker zorgplannen op en evalueert de persoonlijke doelen van de kinderen.
 

Assistent begeleiders

De assistent begeleider ondersteunt de jeugdzorgwerker in alle werkzaamheden op de groep.  De assistent begeleider is net als de jeugdzorgwerker gedurende de gehele verblijfsperiode aanwezig op de groep. 
 

Stage

Binnen Stichting Amigo kunnen studenten werkervaring opdoen. Dit is mogelijk voor zowel HBO studenten (bijv. social work) als MBO-4 studenten (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen).