Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze zorg zo goed mogelijk verloopt. Toch kan er ontevredenheid ontstaan over de manier waarop zaken gaan of zijn gegaan. Ben je ontevreden of juist tevreden? Heb je een idee wat er beter kan of heb je juist een compliment? We horen het graag, dan kan er gewerkt worden aan verbetering.

Wat is een klacht

Elk bericht dat je aan Stichting Amigo stuurt en waarin je aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Stichting Amigo, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Stichting Amigo genomen worden en waar je bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van Stichting Amigo kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld je partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

Hoe wordt een klacht ingediend

Je kunt de klacht via verschillende wegen bekend maken. Wij vinden het fijn wanneer je eerst contact met ons opneemt maar natuurlijk mag u ook rechtstreeks contact opnemen met het Jeugdstem of klachtenportaal Zorg.

Situatie bespreken met medewerkers van Amigo

Je kunt contact opnemen met een medewerkers van stichting Amigo. Graag gaan wij met je in gesprek om te kijken of we gezamenlijk tot een geschikte oplossing kunnen komen. Je helpt daarmee niet alleen jezelf, ook andere cliënten kunnen daarvan profiteren. Het is ook mogelijk de klacht schriftelijk in te dienen via een mail of brief.

Vertrouwenspersoon Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis.

Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting Amigo.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:
• geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
• ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
• geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
• draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem
• Bel gratis naar 088 – 555 1000
• Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachtenportaal Zorg

Je kunt contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. Zij zijn op werkdagen tussen 09.00u en 12.00u telefonisch bereikbaar via 0228-322205
Afhankelijk van de complexiteit en uw wensen kiest Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling via een onafhankelijke klachtenfunctionaris of directe voordracht voor de klachtencommissie.