Missie en visie

Stichting Amigo biedt logeer- en woonzorg aan jeugdigen tot 18 jaar, die in verschillende levensgebieden vastlopen en daardoor niet meer volledig thuis kunnen wonen. Ons uitgangspunt is professionele begeleiding in een zo thuis mogelijke setting. Bij Stichting Amigo creëren we een betrokken en veilige groepssfeer, waarin elke jeugdige centraal staat en zich gezien voelt.

We leren de jeugdigen goed kennen, luisteren naar hun mening en kijken naar de mogelijkheden. We zetten ons in voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen. Het doel? De jeugdigen begeleiden naar een toekomst waarin ze zo zelfstandig mogelijk en vol vertrouwen kunnen functioneren in hun gezin en de samenleving.

Ons team van betrokken jeugdzorgwerkers en begeleiders werkt niet alleen methodisch, maar met liefde en toewijding. Structuur en voorspelbaarheid vormen de basis, maar het is onze betrokkenheid die ons onderscheidt. We werken samen aan de doelen van de jeugdigen en staan altijd voor ze klaar met 24/7 begeleiding.

Ouders, verzorgers en andere betrokkenen zijn een integraal onderdeel van het proces. Er is binnen Stichting Amigo sprake van een platte organisatiestructuur, wat bijdraagt aan korte lijnen en een nauwe samenwerking.Deze missie en visie is verwekt in onze hele organisatie.
Benieuwd hoe we dit toepassen in ons werk?