Hoe werken we

Kleinschalige zorg

De zorg bij Stichting Amigo is gericht op opgroeien, ontwikkelen en het aanleren van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving. We werken samen aan sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen.

De jeugdigen werken vaak op een subtiele manier aan hun leerdoelen, waardoor ze zelf vaak niet doorhebben dat ze bezig zijn met hun ontwikkeling. Dit gebeurt zowel tijdens speelse activiteiten als in meer formele situaties, zoals gesprekken en gezamenlijke evaluaties van de gestelde doelen. Hierdoor wordt het leerproces op een natuurlijke en effectieve manier verweven in hun dagelijkse ervaringen.

De zorg vindt altijd plaats in een fijne, huiselijke omgeving en in kleine groepen van maximaal zes jeugdigen. Hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en kunnen we de begeleiding altijd aanpassen aan wat de jeugdige nodig heeft.

Methodieken

De begeleiders zijn continu aanwezig en hebben een eenduidige aanpak. We vormen een vast team van jeugdzorgwerkers en werken methodisch, waarbij structuur en voorspelbaarheid een grote rol spelen. Voor ons is het essentieel om te begrijpen wie de jeugdige is, zodat we samen goed kunnen inspelen op de leervragen en –doelen.

De jeugdzorgwerkers zijn verantwoordelijk voor een veilige, gestructureerd orthopedagogische omgeving en werken volgens erkende methodieken en interventies. Denk aan oplossingsgericht werken, sociaal ontwikkelingsmodel en geef me de vijf.

Stichting Amigo is een neutrale plek waar geen of minder aandacht wordt besteed aan loyaliteit of de hechting/emotionele band met verzorgers. Wel ondersteunen we de jeugdigen om contact te houden met hun ouders/verzorgers en persoonlijke omgeving. Het doel hiervan is om verbindingen te behouden of te herstellen.

Begeleiding

Onze zorg is gebaseerd op het creëren van veiligheid, structuur en grenzen, voorspelbaarheid, het verhelderen van sociale situaties en het reflecteren van gedrag. We zijn er om samen met de jeugdigen een positieve en huiselijke omgeving te creëren.

Het werken aan de doelen gebeurt in kleine, veilige en haalbare stappen. Samen met de jeugdzorgwerkers kijken de jeugdigen naar hun sterke kanten en vaardigheden om problemen en uitdagingen aan te pakken. We focussen op het vinden van oplossingen, waarbij de jeugdigen als experts worden gezien. De jeugdzorgwerkers zijn er als coaches en ondersteunen waar nodig. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor de jeugdigen, het gezin/omgeving en andere betrokken hulpverlening.

In een groep met leeftijdsgenoten kunnen de jeugdigen ontdekken, groeien, ontwikkelen, vertrouwen opdoen en werken aan een positief zelfbeeld. Ons doel is om een veilige groepssfeer te creëren waarin sociale vaardigheden zoals samenwerking, conflicthantering en emotieregulatie worden versterkt. Bij Amigo kunnen ze hun sociale netwerk uitbreiden en ontvangen ze ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten (ADL). Jeugdigen die bij Amigo wonen, worden ondersteund in het volgen van onderwijs of dagbesteding.

Samenwerking

Stichting Amigo hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en andere hulpverleners rondom de jeugdige. Er is sprake van korte lijnen en nauwe betrokkenheid.

Indien wenselijk ondersteunen we ouders/verzorgers bij het versterken van de relatie met hun kind en we richten ons op de ontwikkeling van vaardigheden. Hoewel we zelf geen behandeling bieden, staan we klaar om jeugdigen te faciliteren in een extern behandeltraject wanneer nodig. Dit doen we in overleg met de gedragswetenschapper, verwijzer en andere betrokken zorgaanbieders. Samen streven we naar de beste zorg voor de jeugdige.

Contact opnemen

Heb je vragen over de zorg bij Amigo? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee!