Kwaliteit

ISO certificering

Stichting Amigo is ISO gecertificeerd. Wij zijn er trots op dat het kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen.

Meldcode

Stichting Amigo is verplicht om signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te bespreken en eventueel te melden aan de daarvoor bestemde instanties. Stichting Amigo maakt daarbij gebruikt van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Registratie personeel

De medewerkers van Stichting Amigo zijn gediplomeerd en SKJ of registerplein geregistreerd. Zij zijn allen in het bezit van een VOG.