Ons zorgproces

Zorgplan bij start

We willen dat een verblijfsperiode bij Amigo een positieve ervaring is voor iedereen. De eerste zorgperiode is daarom vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen en te wennen. De jeugdzorgwerker observeert het gedrag van de jeugdige en schrijft een zorgplan. Hiervoor worden de doelen vanuit de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en/of de verwijzer als uitgangspunt meegenomen. Tijdens het verblijf werken we samen aan het verbeteren van vaardigheden op diverse levensgebieden.

Tussentijdse evaluatie

Na een vaste periode volgt er een (telefonische) evaluatie met de jeugdzorgwerker en de ouder(s)/verzorger(s). De jeugdige zal hier, indien mogelijk, zelf natuurlijk ook bij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek worden de persoonlijke leerdoelen besproken. Soms zijn de doelen al behaald of passen ze niet meer. In het gesprek kijken we samen of we de doelen moeten aanpassen of nieuwe doelen moeten worden geformuleerd. Het gesprek is bedoeld om samen te bespreken hoe het gaat en inzicht te krijgen in de volgende stappen.

Zorgplan

Na een vastgestelde periode volgt er opnieuw een evaluatiemoment. De persoonlijke doelen van de jeugdige worden in het zorgplan geëvalueerd, bijgesteld en/of afgerond. Samen met de jeugdzorgwerker, de jeugdige (indien mogelijk), ouders/verzorgers en de verwijzer bespreken we of de doelen zijn behaald of moeten worden aangepast.

Verlenging of afsluiting van de zorg

Na het evalueren van het zorgplan wordt nagegaan of de indicatie van de jeugdige wordt verlengd of mogelijk wordt beëindigd. Bij een nieuwe indicatie volgt er opnieuw een tussentijdse evaluatie en stellen we samen een nieuw zorgplan op. Hiermee zorgen we ervoor dat de begeleiding altijd aansluit bij de behoeften en ontwikkeling van de jeugdige en werken we samen aan de beste zorg.

Contact opnemen

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee! Of meld direct een jeugdige aan.