Wonen bij Amigo

Kleinschalige woonvoorziening

Stichting Amigo heeft twee kleinschalige woonlocaties in Drachten. Hier begeleiden we jeugdigen tot 18 jaar die problemen ervaren op verschillende gebieden, die ervoor zorgen dat ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Op onze groepen kunnen wij ze intensieve begeleiding bieden, dankzij de kleinschaligheid en vaste begeleiders bij Amigo. Hierdoor kunnen jeugdigen stabiliseren en vaardigheden leren om zelfstandig te functioneren in de samenleving, of om weer terug te gaan naar hun eigen gezin.

Voor wie

Binnen Amigo verblijven jeugdigen met verschillende soorten problematiek. Dit kan gaan om gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, ASS, hechtingsproblematiek, angststoornissen en trauma.

In sommige gevallen kan een verblijf bij Stichting Amigo minder passend zijn. Denk bijvoorbeeld aan fysiek agressief gedrag, verslavingsproblematiek en ernstige cognitieve beperkingen.

Herkent de jeugdige zich niet in een van bovenstaande omschrijvingen, maar heeft de jeugdige en zijn/haar omgeving wel baat bij een verblijfsplek? Dan kijken we graag mee naar de opties. We besluiten altijd samen met de verwijzer of onze zorg passend is voor de jeugdige en zijn/haar gezin.

De zorg

Door de kleinschaligheid van de groepen kunnen wij persoonlijke aandacht en begeleiding op maat bieden. We begeleiden de jeugdigen en willen ze tegelijkertijd zoveel mogelijk thuis laten voelen. Dat doen we door kleine, betrokken en veilige groepen te creëren in een omgeving waarin de jeugdige centraal staat. Jeugdigen mogen bij aankomst hun eigen slaapkamer inrichten/schilderen, zodat de jeugdige een prettige eigen plek heeft.

Bij de zorg kijken we altijd naar het perspectief: verblijft de jeugdige vooral om op te groeien en vaardigheden aan te leren om zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren in de samenleving of om terug te keren naar het gezin?

Spelenderwijs en door middel van groepsactiviteiten werken we aan persoonlijke doelen zoals sociale vaardigheden, zelfstandigheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen. Deze doelen worden vastgelegd in een zorgplan en regelmatig met de gedragswetenschapper besproken. Indien nodig, ondersteunen we de jeugdigen in een extern behandeltraject. We werken daarbij nauw samen met de jeugdige en zijn of haar omgeving.

Het team

De jeugdzorgwerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Zij zorgen voor een betrokken, veilige, omgeving door de groep te begeleiden, te observeren, gedrag te signaleren en op tijd in te grijpen. Daarnaast organiseren zij verschillende activiteiten.

De groepen

De kleinschalige groepen bestaan uit maximaal 6 jeugdigen. Hierdoor kunnen wij persoonlijke aandacht en begeleiding op maat bieden. Bij het indelen van de groepen kijken we naar de (emotionele) leeftijd, het karakter en de specifieke uitdagingen waar de jeugdigen mee te maken krijgen. Daarnaast houden we rekening met de jeugdigen die op dat moment op de groep wonen. Op basis daarvan maken we de afweging of een plaatsing passend is.

Daginvulling

‘s Ochtends gaan alle jeugdigen na het ontbijt naar school of dagbesteding. ’s Middags komen zij weer thuis op de groep. Hier kunnen ze kiezen tussen groepsmomenten in de woonkamer of tijd voor zichzelf op hun eigen kamer. Natuurlijk mogen zij ook afspreken met vrienden, zolang de begeleiding hiervan op de hoogte is.

Jeugdigen van de groep kunnen samen (met of zonder begeleiding) activiteiten uitvoeren zoals voetballen, knutselen, gamen, poolen of spelletjes spelen. De maaltijden vinden altijd gezamenlijk plaats. In de middag en in de avond is er een theemoment voor wie mee wil doen.

Weekenden

Sommige jeugdigen gaan in het weekend naar huis, familie of vrienden. Met de jeugdigen die in het weekend bij Amigo blijven, volgen we een weekendprogramma. Denk aan ontspanning en verschillende activiteiten. In overleg is het soms ook mogelijk om aan te sluiten bij de logeergroepen die in de weekenden aanwezig zijn in de naastgelegen woningen.

Contact opnemen

Heb je vragen over de zorg bij Amigo? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee!