Aanbod

Stichting Amigo biedt jeugdhulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Binnen Stichting Amigo kunnen zij wonen en logeren. 
 

Missie

In het dagelijks leven kunnen kinderen met gedragsproblemen problemen ervaren in de interactie met hun omgeving. Door het bieden van verblijf wordt de omgeving van het kind ontlast.
Stichting Amigo kijkt naar de mogelijkheden van kinderen en jongeren met een gedragsstoornis. Ons uitgangspunt is het creëren van een positief, betrokken en veilig groepsklimaat waarin het belang van het kind voorop staat. Spelenderwijs wordt er in het groesproces gewerkt aan persoonlijke doelen waarin sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen centraal staan.
 

Visie

Stichting Amigo vindt het bieden van kwalitatief goede zorg belangrijk, we werken voortdurend aan verbetering en professionalisering van onze organisatie.
We werken nauw samen met ouders/verzorgers en andere hulpverleners rondom het kind. Binnen de veilige omgeving van Stichting Amigo werken bekende begeleiders met een vaste dag structuur. We leren het kind goed kennen en zijn op de hoogte van de behoeften en ontwikkelingen verwijderen: ieder kind. Er ontstaat tijdens de verblijfsperiode een gevoel van thuiskomen voor ieder kind.
 

Hoe werken wij?

In de huiselijke sfeer van onze locaties zorgen wij voor ontspanning en gezelligheid. Wij werken in kleine groepen van maximaal zes kinderen. Zo ontstaat er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. In een veilig pedagogisch groepsklimaat stimuleren we sociale vaardigheden en groepsprocessen. Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met de (emotionele) leeftijd, het karakter en de problematiek van het kind.