Aanmeldprocedure

Onze aanmeldprocedures

Om een jeugdige aan te melden voor logeer- of woonzorg kun je contact met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch, als via de mail of het aanmeldformulier.

Logeren en wonen bij stichting Amigo gebeurt in het algemeen op basis van een ZIN-indicatie, deze kan worden aangevraagd bij de gemeente. Andere financieringen (bijv. PGB, WLZ of een maatwerkovereenkomst) kunnen in overleg ook tot de mogelijkheden behoren. Heb je hier vragen over? Bel of mail ons gerust!

Jeugdige aanmelden voor logeren

We vinden het belangrijk dat de jeugdige op een fijne, passende plek terechtkomt. Daarom maken we bij het aanmelden een inschatting of de jeugdige past bij Stichting Amigo. We onderzoeken of een eventuele indicatie zou kunnen worden afgegeven en of onze zorg aansluit bij de verwachtingen. Daarna volgt een telefonische screening om informatie te krijgen over de jeugdige, zoals leeftijd, diagnostiek en begeleidingsbehoeften. Aan de hand daarvan kijken we in welke groep de jeugdige het beste past.

Wachtlijst

In sommige gevallen vindt er meteen een intake plaats. Helaas is dit niet altijd mogelijk, waardoor het ook voorkomt dat een jeugdige op de wachtlijst wordt geplaatst. Wij begrijpen goed dat je graag wilt weten wat de wachttijd is. Dit is voor ons echter lastig te voorspellen, omdat de duur van zorgtrajecten en de beschikbaarheid op de groepen variëren. Uiteraard doen we ons uiterste best om jeugdigen zo snel mogelijk een passende plek te bieden.

Contact opnemen

Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee! Of meld direct een jeugdige aan.