Team

Stichting Amigo staat voor betrouwbaarheid, veiligheid, deskundigheid en professionaliteit. Die elementen bieden wij door een overzichtelijke planning te hanteren, duidelijke afspraken te maken, heldere regels te stellen en voldoende gekwalificeerd personeel in te zetten.

Onze medewerkers hebben verschillende achtergronden, opleidingen en motivaties, maar de belangrijkste eigenschap delen ze: ze zetten zich met hart en ziel in om de kinderen een leuke tijd te geven.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien en werken daarom met vaste teams en groepen.

Locatieteam
Een locatieteam bestaat uit:

Hoofdgroepsleider: de hoofdgroepsleider heeft de leiding over het weekend en stuurt het team aan. De hoofdgroepsleider brengt structuur aan en maakt het programma. Hij of zij heeft een relevante opleiding gevolgd en heeft ervaring in het werken met kinderen met gedragsstoornissen. 

Begeleiders: naast de hoofdgroepleider zijn er meerdere begeleiders aanwezig. De begeleiders beschikken over pedagogische vaardigheden en volgen een relevante opleiding of hebben deze gevolgd.

Vrijwilligers: wie nog weinig kennis of ervaring heeft over de doelgroep maar heel graag meer wil leren, kan als vrijwilliger medraaien in en team. Ook de vrijwilligers bij Amigo zijn allen erg gemotiveerd en enthousiast.

Stagiaires: de stagiaires (MBO niveau4/HBO) bij Amigo zijn er in de weekenden om te leren en ervaring op te doen. Zij hebben dezelfde taken als de begeleiders, maar werken daarnaast ook nog aan hun leerdoelen.