Professionele zorg
Zo thuis mogelijk

Welkom bij Stichting Amigo. Wij zijn er voor jeugdigen tot 18 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Zij ontvangen in kleine groepen professionele logeer- en woonzorg in een omgeving die zo thuis mogelijk aanvoelt.

Het doel? De jeugdigen begeleiden naar een toekomst, passend bij hun wensen, mogelijkheden en perspectief. We nemen de tijd om te begrijpen wie de jeugdige is en wat hij/zij nodig heeft. Hierbij staan de mening en de mogelijkheden van de jeugdige centraal.

Kleinschalig wonen

Op onze locatie in Drachten wonen jeugdigen in kleine groepen samen. In een veilige setting kunnen zij opgroeien en vaardigheden leren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving of om terug te gaan naar hun eigen gezin.

Logeren

Op onze locaties in Drachten en Norg kunnen jeugdigen logeren in weekenden en vakanties. Hier werken we in vaste groepen samen aan persoonlijke leerdoelen. Een logeerweekend is een ontspannen tijd voor jeugdigen en hun thuissituatie.

Onze zorg

Wij vinden passende zorg en persoonlijke aandacht belangrijk. Bij Stichting Amigo werken we in kleine groepen en met een vast team van betrokken jeugdzorgwerkers en begeleiders. Zij werken methodisch en hechten veel waarde aan structuur en voorspelbaarheid.

De jeugdige staat centraal, zodat we goed in kunnen spelen op zijn/haar leervragen en –doelen. Hierbij kijken we altijd naar wie de jeugdige is en welke kwaliteiten hij/zij al in huis heeft. We stimuleren en ondersteunen de ontwikkeling en werken aan sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen. De zorg is gericht op opgroeien en aanleren van vaardigheden om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving.

AMIGO-8514

Ons team

Samen streven we naar een veilige en stabiele omgeving voor de jeugdigen en hun betrokkenen.

Contact opnemen

Heb je vragen over de zorg bij Amigo? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee!