Verena Mol

Mijn naam is Verena Mol. In november 2019 ben ik begonnen als begeleider bij Stichting Amigo. Sinds die tijd heb ik op verschillende groepen mogen staan en ben ik op dit moment de vaste jeugdzorgwerker van huisje geel even in Drachten. Ik vind het belangrijk dat er een positief groepsklimaat is en dat de kinderen zich welkom en veilig voelen. Tijdens de weekenden probeer ik vaste groepsmomenten te creëren, waarin de kinderen hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarnaast streef ik ook naar voldoende ruimte voor één op één momenten, zowel tussen kinderen onderling als tussen kinderen en begeleiders.

In juni 2020 ben ik afgestudeerd als sociaal werker met het uitstroom profiel jeugd. Tijdens deze opleiding is mijn passie ontstaan voor het begeleiden van kinderen. Het mooie aan kinderen vind ik dat ze nog volop in ontwikkeling zijn en nog een hele route hebben om af te leggen. Dat ik als begeleider onderdeel mag uitmaken van hun route en hen daarin hopelijk kan ondersteunen vind ik het mooiste wat er is. Vanuit mijn opleiding heb ik meegenomen om te kijken naar de kwaliteiten van het kind en ze te begeleiden in het zelfstandig leren oplossen van problemen. 

In juni 2022 ben ik daarnaast afgestudeerd als orthopedagoog/ gedragswetenschapper. In deze opleiding heb ik kennis opgedaan over de achtergrond van gedrag. Dit pas ik op de groep toe door niet alleen naar het gedrag van het kind te kijken, maar na te gaan waar dit gedrag vandaan komt en wat hierachter zit. Door dit te doen hoop ik de behoeften van kinderen beter te herkennen, waardoor ik zo op een manier kan begeleiden die het beste bij het kind aansluit. Doordeweeks ben ik binnen een andere organisatie werkzaam als orthopedagoog waarbij ik diagnostiek en behandeling uitvoer voor leer-en gedragsproblemen. Kennis en ervaring die ik hier opdoe neem ik mee naar de groep en andersom.