Elina van der Zee

Mijn naam is Elina van der Zee en ik ben sinds mei 2023 werkzaam bij Stichting Amigo als jeugdzorgwerker. In 2019 ben ik afgestudeerd aan de NHL/Stenden Hogeschool voor de opleiding Social Work. Hierna heb ik verschillende werkervaringen opgedaan in het gedwongen en vrijwillig kader met betrekking tot het gevangeniswezen, gezinshuizen, woongroepen en beschermd wonen locaties. Door middel van deze verscheidenheid aan ervaringen heb ik mogen ontdekken wat ik interessant en vooral een uitdagende doelgroep vindt; dit was dan dus ook kwetsbare jongeren met verschillende problematieken waarbij je hen ondersteund en begeleid bij hun persoonlijke leerdoelen. Elke jongere verdient het om in een veilige situatie te mogen opgroeien. 
  
Wat mij typeert als hulpverlener is dat ik duidelijk en direct ben. De jongeren weten wat ze aan me hebben en wat mijn grenzen zijn. Daarnaast vind ik humor, positieve gebeurtenissen en het met elkaar kunnen lachen ook belangrijk voor de bandopbouw met de jongeren en de sfeer op de groep. Ook ben ik een teamplayer, flexibel ingesteld, en vind ik het van belang om het netwerk te betrekken wanneer het om de jongere gaat. Tot slot vind ik het belangrijk om te leren, van en met elkaar, om zo mezelf uit te dagen en te blijven ontwikkelen.