Logeren


Aanmelden
Om uw kind aan te melden voor logeeropvang kunt u contact met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch, als via de mail of het contactformulier.
Op het moment van aanmelden wordt er gekeken of uw kind bij Stichting Amigo past, of een eventuele indicatie zou kunnen worden afgegeven en of de verwachting overeenkomt met het zorgaanbod. Daarna zal er een telefonische screening plaatsvinden. Aan de hand van de verkregen informatie kunnen wij een inschatting maken op welke groep uw kind het best zal passen. Dit hangt af van verschillende factoren zoals leeftijd, problematiek en de samenstelling van de groepen.
 
Wachtlijst
In sommige situaties is er direct sprake van een geschikte plek en kan de intake gepland worden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal uw kind eerst op de wachtlijst komen te staan. We begrijpen dat u graag wilt weten hoe lang de eventuele wachttijd zal zijn. Dit verschilt echter per periode en situatie. Wij kunnen niet goed voorspellen hoe lang bestaande zorgtrajecten duren en wat de mate is van uitstroom op de groepen.
 
Indicatie
Logeren bij stichting Amigo gebeurd op basis van een ZIN indicatie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u gerust contact met ons opnemen.
 


Wonen


Aanmelden
Om uw kind aan te melden voor wonen kunt u contact met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch, als via de mail of het contactformulier. Op het moment van aanmelden zal er een telefonische screening plaatsvinden. Aan de hand van de verkregen informatie kunnen wij een inschatting maken of stichting Amigo de juiste zorg kan bieden.
 
Wachtlijst
Omdat de woonvoorziening op dit moment wordt opgestart is er nog geen sprake van een wachtlijst. Bij minimaal 4 aanmeldingen zal er een groep gevormd worden.

Indicatie
Wonen bij stichting Amigo gebeurd op basis van een ZIN indicatie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u gerust contact met ons opnemen.