Klachtenprocedure

Bij stichting Amigo doen we ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u ontevreden of juist tevreden? Heeft u een idee wat er beter kan of heeft u juist een compliment? We horen het graag van u. 

Wat is een klacht?
Elk bericht dat u aan Stichting Amigo stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Stichting Amigo, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Stichting Amigo genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.
 
Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van Stichting Amigo kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.
 
Hoe wordt een klacht ingediend?
 
Situatie bespreken met medewerkers van Amigo
 
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Graag gaan wij met u in gesprek om te kijken of we gezamenlijk tot een geschikte oplossing kunnen komen.U helpt daarmee niet alleen uzelf, ook andere cliënten kunnen daarvan profiteren.

Het is ook mogelijk uw klacht schriftelijk in te dienen. Dit kan gedaan worden via een klachtenformulier die te vinden is binnen ons cliëntendossier Zilliz. Ook kan er een mail of brief naar Stichting Amigo verzonden worden. 
 
- Vertrouwenspersoon AKJ 

Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.
Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis.
- Bel naar 088 – 555 1000
- Mail naar info@akj.nl 
- Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl

- Klachtenportaal Zorg
 
Ook kunt u er voor kiezen contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.
Afhankelijk van de complexiteit en uw wensen kiest Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling via een onafhankelijke klachtenfunctionaris of directe voordracht voor de klachtencommissie.