Logeren tijdens weekenden en vakanties

Stichting Amigo biedt logeeropvang in alle weekenden en schoolvakanties. Kinderen komen om de week, in de even of oneven weekenden logeren. In uitzonderingssituaties is het mogelijk dat een kind vaker komt logeren. 
De logeerweekenden beginnen op vrijdagmiddag 17.30u en duren tot zondagmiddag 13.00 uur. De schoolvakanties worden met de weekenden door gepland. Dit betekent dat de kinderen naast het reguliere weekend, twee extra dagen komen logeren. Afhankelijk van hoe de vakantie valt, kunnen dat de maandag en de dinsdag zijn volgend op het weekend, of de woensdag en donderdag voorafgaand aan het weekend. In de zomervakanties is het verblijf gepland van maandag t/m vrijdag. Een vakantieweek sluiten we af om 10.00u.
 

Voor wie? 

Stichting Amigo biedt jeugdhulp door middel van kortdurend verblijf tijdens weekenden en schoolvakanties voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. 
De gemeente (in Groningen of Friesland) inventariseert de zorgbehoefte binnen een gezin en geeft een indicatie af voor logeeropvang.
Indicaties om te kunnen verblijven bij Stichting Amigo:
- Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
(zoals: ADHD, ASS, ODD (zonder fysiek agressief gedrag), hechtingsproblematiek, angststoornissen, trauma, depressie FAS
- Ter ontlasting van de thuissituaties
Contra indicaties
- Lichamelijke beperkingen
- Intensieve persoonlijke verzorging of verpleging
- Fysiek agressief gedrag
- Suïcide gedrag
- Zeer ernstige psychiatrische problematiek
- Behoefte aan continue individuele begeleiding
- IQ lager dan 60 of hoger dan 130
 

Groepen

Kinderen worden geplaatst in een passende groep waarbij wordt gekeken naar leeftijd, problematiek en ontwikkelingsniveau. Wij werken met groepen van maximaal zes kinderen. De kinderen verblijven in een vaste groep, op een vaste locatie. Ieder kind heeft een mentor die de gehele verblijfsperiode aanwezig is op de groep.
 

De zorg

De professionele, intensieve begeleiding bestaat uit continue aanwezigheid van een klein aantal vaste begeleiders met een eenduidige aanpak.De jeugdzorgwerkers zijn verantwoordelijk voor een veilig en gestructureerd orthopedagogisch klimaat, deze omvat de volgende erkende methodieken en interventies: oplossingsgerichte benadering, netwerk- en gezinsgericht werken, sociaal ontwikkelingsmodel, geefme de vijf methode en het vlaggensysteem.
Spelenderwijs wordt er in het groesproces gewerkt aan persoonlijke doelen waarin sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen centraal staan. Deze doelen wordt vastgelegd in een zorgplan. Dit zorgplan wordt methodisch geëvalueerd in samenspraak met de gedragswetenschapper. Waar nodig faciliteert Stichting Amigo jeugdigen in een behandeltraject, dit in samenspraak met de gedragswetenschapper, verwijzer en andere betrokken zorgaanbieders.Stichting Amigo werkt nauw samen met de jeugdige en diens systeem.

 

Programma logeerweekend

Elk verblijfsperiode verloopt volgens een vaste structuur. Dit is belangrijk om de kinderen houvast te bieden. Voor aanvang van een weekend of vakantieweek krijgen de ouders/verzorgers het programma toegestuurd waarin staat welke kinderen en begeleiders aanwezig zijn, wat er gegeten gaat worden en welke activiteiten er gedaan gaan worden.

Bij start geven we de kinderen de ruimte om te wennen aan overgang van thuis naar Amigo. Meegebrachte spullen worden opgeruimd en in samenspraak met begeleiding geeft het kind invulling aan vrije tijd tot het eerste groepsmoment, het avondeten. De avonden worden gevuld met een spelletje, een wandeling, buiten spelen of gezamenlijk een film kijken.

Zaterdag starten we de dag met een gezamenlijk ontbijt, in de middag is er een gezamenlijke activiteit gepland. Bij de keuze voor de activiteiten houden wij rekening met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. Ook vinden wij het belangrijk te zorgen dat de kinderen niet aan teveel prikkels worden blootgesteld. Daarom wordt voor elke groep zorgvuldig een keuze gemaakt in het aanbod van activiteiten. We vinden het belangrijk dat er naast het doen van activiteiten voldoende rustmomenten zijn en gelegenheid om te spelen.
1x in de maand gaat de groep er op uit. Voorbeelden van activiteiten zijn zwemmen, survival, mountainbiken, een GPS-tocht, schaatsen, diverse in- en outdoor activiteiten, paardrijden, een speelbos, blote voeten pad of een bezoek aan een speeltuin, dierenpark of een kinderboerderij.
Op de andere dagen worden er kleinere activiteiten op de locatie of in de nabije omgeving gedaan. Op de locaties is speelmateriaal aanwezig afgestemd op de leeftijdsgroep. Ook is er knutselmateriaal en wordt er vaak gezamenlijk gekookt of iets lekkers gebakken. Voor het buiten spelen zijn er fietsen en skelters en ander spelmateriaal aanwezig. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van een gymzaal bij de locatie in Drachten.  
 
Na de activiteit gaan de kinderen douchen, wordt er gezamenlijk gekookt, gegeten en volgt het avondprogramma.
 
Zondag maken we met z'n allen een luxe ontbijt. Warme broodjes, eieren, tomaat, komkommer, croissants, etc. Er is tijd om binnen of buiten te spelen en eventueel nog een kleine activiteit te doen. We pakken de spullen in en ruimen samen het huis op. Na de lunch wordt het weekend afgesloten en worden de kinderen opgehaald.  
 
De verblijfsperiode in een vakantieweek wordt verdubbeld, het programma is op dezelfde manier opgebouwd. Op de laatste dag sluiten we na het ontbijt om 10.00u af.